28 ВЕРЕСНЯ

80 років від дня народження
Гаврила Івановича Чернихівського

(28.09.1936—19.09.2011) — літературознавця, краєзнавця,
заслуженого працівника культури України

Народився Гаврило Чернихівський 28 вересня 1936 року в с. Плесківцях Зборівського району. Закінчивши у 1958 році Львівський державний університет ім. І. Франка, працював учителем історії старших класів середніх шкіл Кременецького району. У 1962—1969 роках — асистент загальнонаукового факультету Кременецького педагогічного інституту. Із серпня 1969 року — у Кременецькому краєзнавчому музеї, пройшов шлях від наукового співпрацівника, завідувача відділу до провідного науковця.

Гаврило Чернихівський — автор нових експозицій краєзнавчого музею, десятьох музеїв на громадських засадах (двом із них присвоєно звання «народний»), зокрема двох літературно-меморіальних музеїв: У. Самчука в с. Тилявці Шумського району та О. Неприцького-Грановського у с. Великих Бережцях Кременецького району. У 1969 році склав іспити кандидатського мінімуму, а в 1972 році завершив роботу над дисертацією на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук на тему «М. П. Драгоманов — визначний історик України». З ініціативи та за наукового сприяння Гаврила Івановича в м. Кременці перейменовано 66 вулиць, встановлено понад 30 меморіальних таблиць. Він — автор 16 книг, зокрема монографій «О. Неприцький-Грановський», «Кременеччина від давнини до сучасності», бібліографічних покажчиків, книг «Портрети пером. І—ІІІ том», «Оксана Лятуринська: життя і творчість», редактор та упорядник книги С. Даушкова «Казки старого млина». Також він учасник багатьох наукових конференцій як в Україні, так і за кордоном. Двічі побував у США, де вивчав архіви діаспори. Низку статей Г. І. Чернихівського опубліковано в кількох енциклопедичних виданнях. Завдяки плідній пошуково-дослідницькій праці Гаврила Івановича із забуття повернуто десятки імен визначних людей: Уласа Самчука, Оксани Лятуринської, Сергія Даушкова, Юхима Виливчука, Олександра Неприцького-Грановського, громадсько-політичних діячів, учених Романа Бжеського, Бориса Козубського, Юрія Пундика й багатьох інших.

У 2007 році отримав звання «Заслужений працівник культури України».

Гаврило Чернихівський — лауреат премій ім. В. Антоновича в галузі охорони і збереження пам’яток історії та культури й Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної імені Братів Богдана та Левка Лепких.

Помер Гаврило Іванович Чернихівський 19 вересня 2011 року в м. Кременці, де й похований.

Література

Чернихівський, Г. Дух його незборимий : Григорієві Радошівському (Барану) — 80 / Г. Чернихівський // Вільне життя плюс. — 2010. — 3 груд. — С. 5 : портр. — (Ювілеї).

Чернихівський, Г. «Жила… Любила… Плакала… Сміялась…» : [до 75-річчя від дня народж. Г. Гордасевич] / Г. Чернихівський // Діалог. — 2010. — 26 берез. — С. 5 : портр. ; 2 квіт. — С. 5 : фот. — (Лицарі духу українського).

Чернихівський, Г. Історія краю — у прозі Юрія Камаєва : [про книгу «Мед з дікалоном» Ю. Камаєва] / Г. Чернихівський // Замок. — 2011. — 28 лют. — С. 16 : фот.

Чернихівський, Г. Михайло Черкавський — відомий громадсько-політичний діяч України / Г. Чернихівський // Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу : наук. зб. — Київ ; Кременець, 2011. — С. 79—85.

Чернихівський, Г. І. Природолюб Леонід Кострицький / Г. І. Чернихівський // Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження: історія та сучасні проблеми : матеріали Міжнар. наук. конференції, присвяч. 200-річчю заснування Кремен. ботан. саду (18—23 червня 2007 р., Кременець). — Кременець ; Тернопіль, 2007. — С. 204—205.

***

Гаврилюк, О. Повернув історію Кременцеві / О. Гаврилюк // Вільне життя плюс. — 2012. — 13 січ. — С. 5. — (Видатні земляки).

Левандовський, Ю. Нова книга подружжя Чернихівських : [репрезентація монографії «Галина Гордасевич: життя і творчість»] / Ю. Левандовський // Вільне життя плюс. — 2010. — 24 груд. — С. 6.

Улянюк, Н. Кременецька марка Гаврила Чернихівського : [у Кремен. краєзн. музеї відбулося представлення марки на честь відомого краєзнавця] / Н. Улянюк // Діалог. — 2013. — 1 лют. — С. 1 : фот. — (Філателія).

Фарина, І. Копач криниць крокує крізь літа : письменник і краєзнавець Г. Чернихівський з Кременця повертає минувшину / І. Фарина // Тернопільські оголошення. — 2010. — 1 груд. — С. 8 : фот. — (Життєві історії).

Чернихівський, Г. Родина міцного українського кореня : [бесіда з Гаврилом Івановичем і Валентиною Іванівною Чернихівськими] / записали учениці Кремен. загальноосвіт. шк. № 3 Ю. Петрук, І. Берда, А. Свередюк, І. Сільвеструк // Діалог. — 2008. — 17 трав. — С. 4 : фот.

***

Данилюк, О. На спомин про друга : [пам’яті Г. І. Чернихівського] / О. Данилюк // Діалог. — 2011. — 30 верес. — С. 4.

Ленчук, Р. Конференція пам’яті Гаврила Чернихівського [у приміщенні Кремен. ліцею ім. У. Самчука] / Р. Ленчук // Діалог. — 2011. — 11 листоп. — С. 3. — (На спомин).

***

Гаврило Чернихівський : [некролог] // Літературна Україна. — 2011. — 29 верес. — С. 10 : портр. — (На спомин).

Не стало Гаврила Чернихівського : [некролог] // Свобода. — 2011. — 23 верес. — С. 2 : портр. — (Краєзнавці відходять у вічність).

Перестало битися серце чуйної і доброї людини, відомого краєзнавця, науковця Гаврила Чернихівського : [некролог] // Діалог. — 2011. — 23 верес. — С. 6.

***

Ониськів, М. Чернихівський Гаврило Іванович (псевдоніми і криптоніми Іван Волинський, Роман Рой-Чарський, І. Гавриленко, Г. Ч. , Ч. Г. та ін.; 28.09.1936 р., с. Плесківці, нині Зборівського району) — літературо- і краєзнавець, історик / М. Ониськів, В. Уніят // Ониськів, М. Сподвижники поля духовного : Лауреати Всеукр. літ.-мист. та громад.-політ. премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких / М. Ониськів, В. Уніят. — Тернопіль, 2010. — С. 71—73.

Чернихівський Гаврило : [біогр. довідка] // Літературне Тернопілля, 1984—2007 рр. : антологія. — Тернопіль, 2007. — С. 627—635.

Чернихівський Гаврило — літератор, краєзнавець, історик : [біогр. довідка] // Письменники Тернопілля : Члени Нац. спілки письменників України. — Тернопіль, 2010. — С. 98—99.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2011 рік : бібліогр. покажч. Вип. 21 / уклад. М. Друневич. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 128 с.

Про Г. Чернихівського: С. 93—95.