27 СЕРПНЯ

70 років від дня народження
Ярослави Михайлівни Гайдукевич

(27.08.1944) — музейного працівника, краєзнавця

Народилася 27 серпня 1944 року в с. Золотій Слободі Козівського району.

Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (1966). Учителювала в с. Божикові на Бережанщині. З 1975 року працює в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї на посадах завідувачки відділу, заступника директора з наукової роботи, тепер — учений секретар музею.

Автор історико-краєзнавчої книги-нарису «Золота Слобода» (2001), співавтор путівників «Тернопільський краєзнавчий музей» (1983), «Музеї Тернопільщини» (1989), «Тернопільський обласний краєзнавчий музей» (1998), а також низки статей та нарисів з історії, культури та мистецтва краю, які друкувалися в часопису «Дзвін», альманахах «Тернопілля» і «Теребовлянщина», енциклопедичних виданнях, наукових збірниках, обласній та всеукраїнській періодиці.

Редактор та упорядник краєзнавчих збірників «Наукові записки Тернопільського краєзнавчого музею», тез наукових конференцій, книги Венедикта Лавренюка «Храм у дзеркалі ріки. Нотатки музейника» (2000), літературний редактор та упорядник книги «Мізюринецьке перевесло» (2002) того ж автора. Здійснила науково-літературну редакцію всієї експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею (1982).

Учасниця наукових конференцій у містах Кременці, Тернополі, Харкові, Києві, Мінську.

Б. Савак

Література

Гайдукевич, Я. Золота Слобода : [іст.-краєзн. нарис] / Я. Гайдукевич. — Т. : Лілея, 2000. — 182 с.

Гайдукевич, Я. На життєвих і творчих перехрестях: Роман Колісник : за матеріалами Терноп. обл. краєзн. музею / [упорядкув., вступ. ст., біогр. довідки] Я. Гайдукевич. — Т. : Джура, 2012. — 407 с. : іл.

Гайдукевич, Я. Не перервати б духовності нитку… : вибр. ст., виступи, бібліографія / Я. Гайдукевич. — Т. : Воля, 2009. — 288 с.

Тернопільський обласний краєзнавчий музей: історія, фонди / авт. тексту Я. Гайдукевич ; ред. Н. Костюк. — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2008. — 20 с. : фотогр.

***

Гайдукевич, Я. березільці. Лесь Курбас. Йосип Гірняк / Я. Гайдукевич // Вільне життя плюс. — 2012. — 24 лют. — С. 6 : фотогр.

Гайдукевич, Я. Просвітитель, Людина. Йосифові Сліпому — 120 / Я. Гайдукевич // 20 хвилин. — 2012. — 17—18 лют. — С. 10.

Гайдукевич, Я. Стефанія Садовська / Я. Гайдукевич // Наукові записки / Терноп. обл. краєзн. музей. — Т., 2003. — Вип. 3. — С. 14—29 : фотогр.

Гайдукевич, Я. Хто врятував одну людину — врятував світ : [про нагородження колиш. тернополянки Л. Гірняк-Сай-Чолган (мешканки США) медаллю «Праведники між народами»] / Я. Гайдукевич // Свобода. — 2012. — 21 листоп. — С. 8 : фотогр. родини Гірняків. — (Вчинок гуманності).

Гайдукевич, Я. Чоловік свій — Лука Гарматій : [педагог, етнограф, фольклорист] / Я. Гайдукевич, М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2012. — 13 січ. — С. 6 : портр. — (З Тернопілля родом).

***

Ониськів, М. Подвижниця музейництва : [репрезентація кн. «Не перервати б духовності нитку…» Я. Гайдукевич] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2010. — 19 лют. — С. 5. — (День народження книжки).

Ониськів, М. Український дивізійник з погляду Ярослави Гайдукевич : [про дослідження «На життєвих перехрестях: Роман Колісник» Я. Гайдукевич] / М. Ониськів // Вільне життя плюс. — 2012. — 2 листоп. — С. 6. — (Варте уваги).

Савак, Б. Гайдукевич Ярослава Михайлівна — музеєзнавець, публіцист, член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1992) / Б. Савак // Савак, Б. Краєзнавці Тернопільщини : біогр. довід. / Б. Савак. — Денисів, 2003. — С. 20—21.

Собуцька, В. Осяяна теплом науки : [презентація кн. «Не перервати б духовності нитку…» Я. Гайдукевич] / В. Собуцька // Свобода. — 2010. — 19 лют. — С. 6 : фотогр. — (Презентація книги).

***

Гуцал, П. Гайдукевич Ярослава Михайлівна (27.08.1944, с. Золота Слобода Козів. р-ну) — музейний працівник, краєзнавець / П. Гуцал // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 324 : фотогр.