1 ЛЮТОГО

190 років від дня народження Гната Гальки

(1.02.1824—26.04.1903) — етнографа та фольклориста

Народився 1 лютого 1824 року в с. Зарваниці Теребовлянського району. У 1850 році Г. Галька закінчив духовну семінарію в м. Львові. Проте сан священика не заважав його фольклорно-етнографічній діяльності. Відомий на Гусятинщині тим, що служив священиком у с. Дубківцях (нині с. Раштівці) з кінця 1850-х років.

Побудував церкву в с. Дубківцях, яка є й до сьогодні. Звичайно, храм було побудовано не тільки за його кошти, але він вклав у це будівництво найбільше грошей. Ще й тепер у церкві є напис: «Сей храм побудовано у 1884 році з лепти прихожан». Саме цього року Гнат Галька освятив церкву на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Гнат Михайлович був на той час досить відомою людиною — послом Галицького сейму й австрійського парламенту. За життя видав фольклорно-етнографічний збірник «Народні звичаї і обичаї з околиць над Збручем» та ряд окремих етнографічних праць, зокрема «Народний празник Купала» (1861), «Приказки» (1874), «З народних казок», «Народні звичаї по галицькому березі річки Збруч» (обидві — 1893), «Народні притчі і римівки» (1861), «Названня місяців». А тогочасні львівські журнали, зокрема «Наука», «Ластівка», «Учитель», «Неділя», друкували його статті на етнографічні та аграрні теми.

Уже згадуваний збірник «Народні звичаї і обичаї з околиць над Збручем» складається з двох частин, час виходу яких датується 1860 та 1862 роками. Важливо зауважити, що зібраний Г. Галькою матеріал — регіонального значення. Опис народних звичаїв та обрядів здійснювався на правобережжі річки Збруч, точніше в трьох селах нашого району — Дубківцях, Раштівцях та Сороці.

Фольклорист описує ряд звичаїв та обрядів, які йому самому доводилось бачити, перебуваючи на посаді священика. Детально він зафіксував обряд весілля, усі складові якого супроводжуються весільними піснями, яких Г. Галька наводить 136.

Після опису весільного обряду автор зупиняється на обрядовій поезії весняного циклу, а саме — гаївках.

Друга частина збірника, крім суто ілюстративного матеріалу веснянок, колядок, щедрівок тощо, містить їхню жанрову характеристику з вказівкою на час виконання цих творів у календарно-обрядовому циклі, а також описи місцевих традиційних збирань молоді. Описав Г. Галька й вечорниці на Гусятинщині. Чимала кількість веселощів, описана дослідником, відома переважній більшості сучасного населення. Проте деякі з них частково призабуті, а отже — зникли з ужитку.

Останній розділ другої частини збірника подає тлумачення деяких діалектичних слів, що активно побутували в околицях над Збручем, а точніше, у досліджуваних селах. Уже з перших сторінок відчувається сила фахової підготовки автора, намагання повніше й точніше відтворити колорит української мови.

Помер Гнат Михайлович Галька 26 квітня 1903 року в с. Дубківцях, де й знаходиться його могила.

О. Набожняк

Література

Городиський, Л. Мандрівка по Теребовлі і Теребовлянщині : іст. нарис-путівник / Л. Городиський, І. Зінчишин. — Л. : Каменяр, 1998. — 294 с., 44 арк. іл.

Про Г. Гальку: С. 257.

***

Галька Гнат (1.02.1884—26.04.1903) — вчений-етнограф, педагог, письменник, священик, громадсько-політичний діяч, посол до Віденського парламенту і Галицького сойму // Теребовлянщина : іст.-краєзн. та літ.-мист. журнал. — Л. ; Теребовля, 1999. — Вип. 1. — С. 81—82.

Етнограф Гнат Галька // Теребовлянщина : краєзн. і літ.-мист. альманах-календар на 2001 рік. — Т., 2001. — С. 37, 183, 325, 422, 459 : фотогр. — (900-річчю Теребовлі присвячується).

Набожняк, О. І поет, і фольклорист / О. Набожняк // Вільне життя. — 2010. — 9 квіт. — С. 6 : фотогр. — (Говори, історіє!).

Набожняк, О. Поет та фольклорист Західного Поділля / О. Набожняк // Вісник Надзбруччя. — 2010. — 14 трав. — С. 4 : фотогр. — (Наші славні земляки).

***

Медведик, П. Галька Гнат Михайлович (псевд. і крипт. — Жегота, Михайлов Навротник, И. М. Г., Ж. М. Н.; 01(13).02.1824, с. Зарваниця, нині Теребовлян. р-ну — 26.04.1903, с. Дубківці, нині с. Раштівці Гусятин. р-ну) — священик, фольклорист, етнограф, освітній діяч / П. Медведик // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 335 : фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2004 рік : бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2003. — 112 с.

Про Г. Гальку: С. 18—19.