2 ЛЮТОГО

150 років від дня народження Тимофія Гнатовича Бордуляка

(2.02.1863—16.10.1936) — українського письменника

Народився 2 лютого 1863 року в с. Бордуляках Бродівського району Львівської області.
Закінчив теологічний факультет Львівського університету (1889), де наполегливо вивчав літературу та іноземні мови. Був людиною великої ерудиції: знав грецьку, латинську, староєврейську, німецьку, французьку, польську, російську, угорську, італійську, сірійську та єврейську мови. Тому вправно перекладав твори Софокла, А. Данте, Цицерона, І. Тургенєва, Г. Гейне, Г. Сенкевича, Н. Лендау та ін. Дебютував поетичними творами «Осінній сонет», «Зимові сонети», «Сівач», «Нетямущим», «Я чоловік», «Ліс».
Працював священиком і вчителем у галицьких селах Утіховичі, Голгоче, Городище. Більшу частину свого свідомого життя провів у с. Великому Ходачкові Козівського району (1905—1936), де написав чимало оповідань: «Самітня нивка», «Бузьки», «Майстер Федь Триндик», «Вістка», «Передновок», «Прохор Чиж», «Ювіляр», «Татарів», у яких відтворив реалістичну убогість галицького села.
У с. Великому Ходачкові та інших селах вів широку громадську роботу в читальнях, коопераціях, поширював українські книги серед населення, боровся проти полонізації та пияцтва. Часто бував у Денисові, Купчинцях, Драгоманівці, Городищі, Плотичі. На жаль, бібліотека й рукописна спадщина Т. Бордуляка були знищені у воєнні часи.
Його твори увійшли в дожовтневі антології, часто перевидавалися, перекладалися іншими мовами світу й одержали високу оцінку у вітчизняному літературознавстві.
Помер 16 жовтня 1936 року в с. Великому Ходачкові Козівського району. У селі встановлено пам’ятник письменнику-класику Тимотею Бордуляку.
В. Хома


Література

Гром’як, Л. Нарешті побачили світ «Невідомі твори» Тимотея Бордуляка / Л. Гром’як // Свобода. — 2011. — 27 трав. — С. 8. — (Варто прочитати).
Ждан, В. Невідомі твори стають відомими : [у район. б-ці м. Козової відбулася зустріч з онуками Т. Бордуляка та презентація його кн. «Невідомі твори»] / В. Ждан // Вільне слово. — 2011. — 10 черв. — С. 3 : фотогр.
Костюк, С. Онуківська щедрість : [поповнення фондів Терноп. обл. краєзн. музею книгами, подарованими онуками письм. Т. Бордуляка] / С. Костюк // Вільне життя. — 2010. — 2 лип. — С. 6.
Мацевко-Бекерська, Л. Екстрадієгетичний наратив малої прози Тимофія Бордуляка / Л. Мацевко-Бекерська // Наукові записки. Серія: Літературознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2010. — № 30. — С. 23—40. — Бібліогр. в кінці ст.
Савак, Б. Вшанували Бордуляка : [урочиста академія до 145-річчя від дня народж. письменника в с. Великому Ходачкові Козів. р-ну] / Б. Савак // Вільне життя. — 2008. — 9 лют. — С. 4. — (Ювілеї).
Сімович, В. Тимотей Бордуляк : [пам’яті письменника] / В. Сімович // Сімович, В. Праці : у 2 т. / В. Сімович. — Чернівці, 2005. — Т. 2 : Літературознавство. Культура. — С. 408—409.
Черемшинський, О. Від онуків Тимотея Бордуляка : [нову кн. «Невідомі твори» Т. Бордуляка з присвятою від його онуків отримав музей В. Гнатюка в с. Велесневі Монастир. р-ну] / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вісті Придністров’я. — 2011. — 1 квіт. — С. 2.
Шкільний, В. Воскресле слово : [презентація кн. «Невідомі твори» Т. Бордуляка в клубі с. Великого Ходачкова Козів. р-ну] / В. Шкільний // Вільне слово. — 2010. — 11 черв. — С. 2 : фотогр.

***

Горболіс, Л. Творчість без антрактів / Л. Горболіс // Слово Просвіти. — 2011. — 14—20 лип. — С. 15. — Рец. на кн.: Бордуляк, Т. Г. Невідомі твори / Т. Г. Бордуляк ; упоряд. Т. В. Бордуляк ; наук. ред., вступ. ст. і комент. М. Й. Шалати. — Л. : ПАІС, 2010. — 428 с. : іл.

***

Савак, Б. Бордуляк Тимотей (Тимофій) Гнатович (псевд. — Т. Бондаришин, Т. Ветлина та ін.; 2.02.1863, с. Бордуляки, нині Бродів. р-ну Львів. обл. — 16.10.1936, с. Великий Ходачків, нині Козів. р-ну) — священик, письменник, перекладач, освітній діяч / Б. Савак, В. Хома // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 169.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2003 рік : бібліогр. список / уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2003. — 112 с.

***

Сліпий Йосиф Іванович (справж. прізвище — Коберницький-Дичковський; 17.02.1892, с. Заздрість, нині Теребовлян. р-ну — 7.09.1984, м. Рим, Італія) — релігійний діяч, вчений-богослов, первоієрарх УГКЦ, Вер-ховний архієпископ Львівський і митрополит Галицький, кардинал / Т. Бойчук [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 289 : фотогр.
Про Т. Бордуляка: С. 17—19.