495 років від дня народження Дмитра Івановича Вишневецького

(бл. 1516 — жовтень 1563) — князя, першого гетьмана Запорізької Січі

Вишневецький Дмитро Іванович — український князь, перший із достовірно відомих козацьких гетьманів. Походив із старовинного волинського роду Гедиміновичів, був власником земельних маєтків у Кременецькому повіті. У 1550—1553 рр. — староста Черкаського та Канівського повітів. У 1552 р. (за іншими даними — 1554—1555, 1556) збудував на острові Мала Хортиця замок, який став прототипом Запорізької Січі й згуртував на боротьбу проти татар кількасот козаків.
У 1554 р. Сигізмунд II Август знову призначив його старостою Ка-нівським і Черкаським. Упродовж 1557—1558 рр. відбивав напади кримських татар на чолі з ханом Девлет-Гіреєм І на Хортицю. У жовтні 1557 р. Д. Вишневецький на чолі загону козаків здобув турецьку фортецю Іслам-Кермен і вивіз звідти на Хортицю всі гармати. Пробував організувати союз держав (Польща, Московія), у якому для боротьби проти Туреччини та Кримського ханства брали б участь і запорожці. На початку 1559 р. здійснив успішний похід до Криму, визволивши з неволі кілька тисяч українських невільників. У червні цього ж року запорожці під проводом Д. Вишневецького напали на турецьку фортецю Азов.
У 1563 р. брав участь у боротьбі за молдовський престол. Під час походу до Молдови чотирьохтисячний козацький загін на чолі з Д. Вишневецьким зазнав поразки в бою під Сучавою від військ претендента на молдовський престол Стефана IX Гомші. Вишневецький потрапив у полон і був виданий турецькому урядові та страчений у Цар-городі, нині Стамбул.
Героїчне життя й смерть козацького отамана оспівані в народній пісні про Байду.


Література

Абліцов, В. Не Байда, а князь Дмитро Вишневецький / В. Абліцов // Голос України. — 1996. — 6 січ.
Багнюк, А. Де Байда мед-горілку пив : у руслі старого Дністра, на острові Мала Хортиця, знайдено замок князя Дмитра Вишневецького / А. Багнюк // Україна молода. — 1998. — 27 жовт.
Біляєв, Д. Дмитро Вишневецький (Байда) / Д. Біляєв // Шлях перемоги. — 2001. — 18—24 жовт.
Брязгунов, Ю. Байда та Роксолана: Дійсність, що розвіює міфи / Ю. Брязгунов // Тернопілля’98—99 : регіон. річник. — Т., 2002. — С. 71—74.
Ванат, І. Козак Байда Вишневецький / І. Ванат // Вільне життя. — 2005. — 1 жовт. — С. 7.
Вергелес, І. 450 років з часу заснування першої козацької Січі на острові Малій Хортиці нашим земляком Дмитром Вишневецьким-Байдою (1533) / І. Вергелес // Подільське слово. — 2003. — 7 листоп.
Вишневецький Дмитро Іванович: укр. магнат, організатор укр. козацтва // Провідники духовності в Україні. — К., 2003. — С. 23—24.
Ковбаса, В. Князь Дмитро Вишневецький-Байда: його образ та родовід в українському епосі / В. Ковбаса // Київська старовина. — 2008. — № 1. — С. 111—145. — Бібліогр.: с. 141—145.
Кудрявцев, Л. Засновник Запорізької Січі : [Д. Вишневецький, на думку М. Грушевського, започаткував гетьманство в Україні] / Л. Кудрявцев // Урядовий кур’єр. — 2005. — 9 груд. — С. 14.
Ленченко, В. Замок Дмитра Вишневецького : [історія та проект ре-конструкції замку Д. Вишневецького на Малій Хортиці] / В. Ленченко // Пам’ятки України. — 2007. — № 2. — С. 46—51. — Бібліогр.: 17 назв.
Яценюк, Т. Дмитро Вишневецький в боротьбі за молдавський стіл / Т. Яценюк // Розбудова держави. — 2006. — № 1/6. — С. 48—56. — Бібліогр.: с. 55—56 (30 назв).

***

Гуцал, П. Вишневецький Дмитро Іванович (бл. 1516, ймовірно, м-ко Вишнівець, нині смт Збараз. р-ну — жовтень 1563, м. Стамбул, Туреччина) — князь, староста канівський і черкаський (від 1550), перший гетьман Запорізької Січі (від 1553) / П. Гуцал // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 267 : фотогр.
Мицик, Ю. А. Вишневецький (Байда) Дмитро Іванович (р. н. не-від. — 1563) — укр. політ. і військ. діяч, один з організаторів запороз. козацтва / Ю. А. Мицик // Енциклопедія історії України. — К., 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 518—519 : фотогр.