1 ГРУДНЯ

20 років із часу проведення Всеукраїнського референдуму

(1.12.1991)

Минуть сторіччя, виростуть нові покоління українців, але 1 грудня 1991 р. назавжди залишиться незабутньою датою в історії нашого народу. У цей день в Україні відбувся Всеукраїнський референдум, на якому волевиявленням народу було підтверджено Акт про державну незалежність України. 70 % виборців проголосували за повну незалежність своєї країни. У зв’язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 р. та здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, 24 серпня 1991 р. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ. Тоді ж було оголошено про проведення Всеукраїнського референдуму, який мав би підтвердити добру волю всіх громадян країни про створення нової держави. На референдум було винесено одне питання — чи «Підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?».
Громадські активісти Тернопільщини внесли свою вагому частку праці в підготовку та проведення референдуму. З нашого краю в схід-них областях України працювали понад 100 повноважних представни-ків.
За час підготовки до референдуму поштовим відділом Тернопільсь-кої управи Руху було відправлено в усі регіони України більше 40 тисяч бандеролей, цінних листів і листівок. Переслано 2800 примірників «На-рису історії України», 4500 — «Історій України для дітей», 10000 примірників книжки «Великий мазепинець Григор Орлик», 5000 — «Біблій для дітей» та багато інших друкованих видань. Окрім того, відправлено 7000 бандеролей із національними синьо-жовтими пра-порами.
На Велику Україну поїхали з Тернопільщини з пропагандистською метою більше ста художньо-агітаційних бригад і десятки професійних митців. На референдум працювала не одна тисяча наших краян, які зро-били все можливе, щоб Україна сказала своє вагоме «Так!» незалежній державі.
У голосуванні взяли участь 84,18%, що мають право голосу грома-дян Української РСР (31891742 людини). З них 28804071 (90,32%) підт-римали Акт проголошення незалежності України. Таким чином, оголо-шення незалежності України було підтверджене всенародним голосуванням.
Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. став відправною віхою в розбудові та міжнародному самоутворенні України, як держави однієї з найстаріших і наймогутніших націй світу.


Література

Грузін, В. Референдум за народною ініціативою — дуже серйозна зброя / В. Грузін // Сільські вісті. — 2001. — 31 трав. — С. 3.
Грицик, Ю. 16 років опісля : [Л. Кравчук про Всеукр. референдум 1 груд. 1991 р.] / Ю. Грицик // Експрес. — 2007. — 30 листоп. — 1 груд. — С. 11.
Колінець, В. Нам воля світилася в очах, або Як зберегти українську незалежність / В. Колінець // Свобода. — 2002. — 30 листоп. — (11 річ-ниця Всеукраїнського референдуму).
Осадчук, П. День, що увібрав століття : 1 груд. — Всеукр. референ-дум / П. Осадчук // Демократична Україна. — 2000. — 1 груд. — С. 1, 2.
Рябчук, А. Відповідь історії : до 15-ї річниці Референдуму незалеж-ності / А. Рябчук // Українська культура. — 2006. — № 12. — С. 4—5.
Тернавко, В. Хоч синам, як не собі : до річниці Всеукр. ре-ферендуму 1 груд. 1991 р. / В. Тернавко // Шлях перемоги. — 2000. — 6 груд. — С. 7.
Федишин, М. Орієнтир — європейські стандарти : Це вибір кожного пересічного українця / М. Федишин // Свобода. — 2002. — 30 листоп. — (Річниця Всеукраїнського референдуму).
Шостак, Й. Дорога до волі / Й. Шостак, Й. Пастушенко // Вільне життя. — 2002. — 30 листоп. — (Тернопільщина і Всеукраїнський рефе-рендум).
Юхновський, І. Так народжувалася держава : ідея референдуму про-клала шлях до проголошення Незалежности / І. Юхновський // Сучас-ність. — 2008. — № 8. — С. 5—19 : портр.

***

Матейко, Р. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 — всенарод-не голосування щодо Акта проголошення незалежності України 24 серп-ня 1991 року / Р. Матейко // Тернопільський енциклопедичний слов-ник. — Т., 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 311—312.