24 ЛИСТОПАДА

125 років від дня народження Андрія Васильовича Музички

(24.11.1886—8.09.1966) — педагога, літературознавця, перекладача, фольклориста

Народився 24 листопада 1886 р., с. Доброводи, нині Збаразького району. Навчався в гімназії в Тернополі, випускні іспити склав у Львові в 1907 р. Надалі студіював філологію у Львівському університеті. Заарештований у липні 1910 р. за участь у студентському виступі й з університету виключений. Завершував вищі студії в Чернівцях. Рік працював в українській приватній гімназії в Чорткові. Від 1912 р. ви-кладав українську і класичні мови в українській академічній гімназії у Львові, а з наступного року — в українській гімназії в Тернополі. В 1914 р. став доктором філософії. Від липня 1917 р. до березня 1918 р. проживав у зайнятому російськими військами Збаражі, був секретарем повітового комісаріату.
Один з організаторів Листопадового чину 1918 р. у Тернополі. В грудні обраний від міста делегатом УНРади ЗУНР, брав участь в її засі-даннях у Станіславові (нині Івано-Франківськ). Разом з УГА перейшов в липні 1919 р. на Велику Україну. В лютому 1920 р. очолив ревком ЧУГА, потім був його секретарем.
Залишився в радянській Україні. Викладав в Одесі в ІНО (нині уні-верситет), від 1925 р. — його професор. Був діяльним членом Одеської комісії краєзнавства. Брав участь у Всеукраїнській конференції для підготовки проекту нового українського правопису, що відбулася в травні — червні 1927 р. в Харкові. У червні 1929 р. був учасником засідання ВУАН, на якому проходили вибори академіків.
А. Музичка відомий як дослідник новітньої української літератури. Він — автор праць «Поетична творчість Г. С. Сковороди» (1923), «Леся Українка: її життя, громадська діяльність і поетична творчість» (1925), «До початків нової української літератури» (1925), «Журнальна українська лірика» (1926), «Шляхи поетичної творчості Івана Франка» (1927), «Життєва путь Івана Франка» (1927), «З творчості Івана Тобілевича» (1927), «Журнальна українська лірика 1926 року» (1927), «Драматична творчість Лесі Українки та її розуміння» (1928), «Марко Черемшина (Іван Семанюк)» (1928), «Письменник радянських буднів» (1928), «Натуралістичний імпресіонізм Коцюбинського» (1931) й ін., що вийшли окремими виданнями або опубліковані в збірниках чи журна-лах.
Заарештований 27 квітня 1931 р., звинувачений за ст. 54-11 КК УСРР у «націоналістичній діяльності». Майже рік провів у попере-дньому ув’язненні. Згідно з рішенням «трійки» при колегії ДПУ УСРР від 5 березня 1932 р. висланий на 3 роки з радянської України із забороною проживати у ще 11 регіонах СРСР. Був позбавлений наукового ступеня і вченого звання. Перебував у м. Кзил-Орда (Казахстан), згодом викладав у місцевому педагогічному інституті.
Від 1955 р. був старшим викладачем кафедри російської літератури педагогічного інституту в Семипалатинську (нині Семей, Казахстан), займався науковою роботою. В 1956 р. захистив кандидатську, а 1958 р. — докторську дисертації на тему «Леся Українка та її творчість». Реабілітований 12 вересня 1956 р., однак на роботі в Одеському університеті не поновлений. Помер у Семипалатинську 8 вересня 1966 р.
П. Гуцал


Література

Беркалець, М. Не так тії вороги, як добрії люди : [про А. Музичку — талановитого вченого, літературознавця] / М. Беркалець // Україна. — 1990. — № 47. — С. 19—21.
Назар, М. Андрій Музичка — вчений і патріот / М. Назар // На-родне слово. — 1997. — 24 січ.
Музичка Андрій (1886—1966) // Збараж і околиці в спогадах емігрантів. — Т., 1993. — С. 120—121.
Музичка Андрій (1886—1966) — літературознавець // Збаражчина : зб. статей, матеріалів і спогадів. — Нью-Йорк, 1980. — С. 296.
Держ. архів Терноп. обл.
Муясарова, Н. Пригорни його, Вкраїно! / Н. Муясарова // Вісник іс-торії краю. — 1996. — № 11/12 (листоп. — груд.).
Т. В. Андрій Музичка (24.ХІ.1886—8.ІХ.1966) [с. Доброводи Зба-раз. р-ну — м. Семипалатинськ] / Т. В. // Український календар. — Вар-шава, 1986. — С. 138—139.

***

Пам’яті професора А. В. Музички // Радянське літературознавст-во. — 1966. — № 12. — С. 89.

***

Головин, Б. Музичка Андрій Васильович (24.11.(06.12).1886, с. Доброводи, нині Збараз. р-ну — 08.09.1966, м. Семипалатинськ, нині м. Семей, Казахстан) — літературознавець, педагог / Б. Головин, М. Назар // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 577 : фотогр.
Лисенко, І. М. Музичка Андрій Васильович [24.ХІ(6.ХІІ).1886, с. Доброводи, тепер Збаразьк. р-ну Терноп. обл. — 8.ІХ.1966, м. Семипалатинськ] — укр. рад. літературознавець / І. М. Лисенко // Українська радянська енциклопедія. — 2-е вид. — К., 1982. — Т. 7. — С. 163.
Лисенко, І. М. Музичка Андрій Васильович [24.ХІ(6.ХІІ).1886, с. Доброводи, тепер Збаразького р-ну — 8.ІХ.1966, м. Семипалатинськ] — укр. літературознавець, доктор філол. наук з 1956 / І. М. Лисенко // Українська літературна енциклопедія. — К., 1995. — Т. 3 : К — Н. — С. 429.
Музичка Андрій (1886), літературознавець родом з Галичини // Ен-циклопедія українознавства / за ред. В. Кубійовича. — Л., 1996. — Т. 5. — С. 1662.