9 ЖОВТНЯ

125 років від дня народження Іванни Омелянівни Блажкевич

(9.10.1886—2.03.1977) — української дитячої письменниці

Народилася 9 жовтня 1886 р. в с. Денисів Козівського району у ро-дині вчителя О. Бородієвича. Здобула освіту в Денисівській початковій і Тернопільській виділовій школах (1896—1900 рр.). Екстерном склала екзамени у Львівській учительській семінарії.
Згодом працювала народною вчителькою, вихователькою дитячих садків на Станіславщині (нині Івано-Франківська обл.).
Тут її застала Перша світова війна, про страхіття якої розповіла у неопублікованому щоденнику «Жінка на бойовій лінії».
Брала активну участь у таких громадських інституціях, як «Просві-та», «Рідна школа», «Жіноча громада».
Перші літературні спроби І. Блажкевич датуються 1908 р. Зокрема, «Грудка на могилу Марка Каганця», «Жертвам людської сваволі», «Над свіжою могилою», у яких змальовано жорстоку розправу австрійської адміністрації над українцями Галичини.
Свою пристрасну любов до рідної землі вона прагнула передати ді-тям, тому писала і публікувала для них цікаві твори. З 1920 р. пише І. Блажкевич в автобіографії: «Я всю свою діяльність віддала дітям. У Львівському видавництві «Світ дитини» вийшла низка моїх п’єс, збірок віршів, оповідань для дітей».
1922 року виходить її п’єса «Святий Миколай у 1920 році». Згодом, окрилена виходом першої своєї книжечки, І. Блажкевич випускає одну за другою п’єси для найменших, два твори, присвячених Т. Шевченку, «Тарас у дяка» і «Діло в честь Тараса» (1924), «Івасик-характерник» (1936), «Оповідання» (1937), «Мила книжечка», «Лис Микита», «Жарти Лиса Микити». У радянські роки вийшла збірка дитячих поезій «Подоляночка» (1958), «Дитячі любистки», «Прилетів лелека» (1971), «Хто посіяв промінь» (1976). Найбільш плідний період її творчої діяльності припадає на 20—30 роки XX ст. У цей час Іванна Блажкевич особливо активно підтримує творчі зв’язки з Уляною Кравченко, Ольгою Кобилянською, Костянтиною Малицькою, Тимотеєм Бордуляком, Оленою Кульчицькою, Павлом Думкою, Василем Стефаником, Осипом Вітошинським, Іриною Вільде.
У роки німецької окупації письменниця організувала в Денисові сільськогосподарську школу, ставши її директором, і сотні молодих українців Козівщини таким чином врятувала від вивозу на роботи в Німеччину.
Іванна Блажкевич була небажаною всім окупаційним владам. Лише у незалежній Україні у 1993 р. засновано літературно-мистецьку премію її імені.
Померла вона 2 березня 1977 р. в с. Денисів Козівського району, де й похована.
С. Костюк


Література

Життя, віддане Україні : Спогади про Іванну Блажкевич / упоряд. Я. Федик. — 2-е вид. — Т. : Горлиця, 2006. — 158 с.

***

Вознюк, В. Духовна донька Ольги Кобилянської : [про взаємини І. Блажкевич з О. Кобилянською] / В. Вознюк // Дзвін. — 2007. — № 1. — С. 125—131. — Бібліогр.: с. 131 (5 назв).
Гуцайлюк, З. Світло її поезії : [спогади про І. Блажкевич] / З. Гуцайлюк // Четверта влада. — 2006. — 4 жовт. — С. 6 : фотогр.
Дерій, В. Легендарна Іванна Блажкевич : до 120-річчя з дня народж. письменниці / В. Дерій // Вільне життя. — 2006. — 21 жовт. — С. 8 : фотогр.
Ковальчук, О. Писала, боролася, не боялася… / О. Ковальчук // Ві-льне життя. — 2006. — 14 жовт. — С. 3. — (До 120-річчя від дня наро-дження Іванни Блажкевич).
Мельниченко, Г. У Денисові досі родить улюблений сад поетеси Іванни Блажкевич / Г. Мельниченко // Номер один. — 2006. — 11 жовт.— С. 16 : фотогр.
Михлик, З. Народна вчителька : [до 120-річчя від дня народж. І. О. Блажкевич] / З. Михлик // Сільські вісті. — 2006. — 27 жовт., портр. — (Слава України).
Новосад, Є. Життя, віддане Україні / Є. Новосад // Вільне життя. — 2007. — 6 січ. — С. 8. — (Вони прославили Тернопілля).
Пархомчук, Я. Життя — Україні, а серце — дітям / Я. Пархомчук // Свобода. — 2006. — 14 жовт. — С. 6 : фотогр. — (Ювілеї).
Пронишин, В. Жінка на бойовій лінії : [життя та діяльн. поетеси, громад. діячки І. Блажкевич] / В. Пронишин // Божий сіяч. — 2007. — № 1 (січ.) : фотогр. — (Славні земляки).
Рожнятовська, О. А. «Любила свій народ серцем і живим ділом» : [до 120-річчя від дня народж. І. О. Блажкевич (1886—1977)] / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. — К., 2006. — ІV квартал. — С. 38—44. — Бібліогр.
Федик, Я. До 120-річчя Іванни Блажкевич / Я. Федик // Вільне жит-тя. — 2006. — 23 серп. — С. 4. — (Ювілеї).
Федик, Я. Жінка на бойовій лінії : [про життєвий і творчий шлях І. Блажкевич] / Я. Федик // Просвіта. — 2006. — 19—25 жовт. — С. 7 : портр.
Федик, Я. І досі світить нам її зоря / Я. Федик // Свобода. — 2006. — 4 жовт. — С. 7. — (До 120-річчя від дня народження Іванни Блажкевич).

***

Попадюк, О. «Я дітям серце віддала, і в їх серцях живу» : святкування ювілею Іванни Блажкевич у Денисові / О. Попадюк // Вільне слово. — 2006. — 14 жовт., фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 128 с.
С. 99—102: про І. Блажкевич.