28 ВЕРЕСНЯ

75 років від дня народження Гаврила Івановича Черни-хівського

(28.09.1936) — літературознавця, члена Всеукраїнської спілки краєзнавців (1992), заслуженого працівника культури України (2007)

Народився 28 вересня 1936 р. в с. Плесківці, нині Зборівського району, в багатодітній селянській родині. Закінчив школу в с. Кобзарівка (колись Обаринці) в 1953 р., історичний факультет Львівського держуніверситету ім. І. Франка (1958). Учителював у СШ с. Доброводи Збаразького та с. Горинка Кременецького районів. Викладач історії України у Кременецькому педінституті у 1963—1969 рр. Із 1969 р. — у Кременецькому краєзнавчому музеї: ст. науковець, заввідділу, провідний спеціаліст. Експозиціонер трьох залів музею, створив 10 музеїв на громадських засадах, двом з яких (Плоске і Крижі) надано звання «народні». Автор експозиції двох літературно-меморіальних музеїв: У. Самчуку в с. Тилявка та О. Неприцькому-Грановському в с. Великі Бережці.
Видрукував 24 книги, понад 350 наукових праць, зокрема 28 про М. Драгоманова як історика України. Учасник багатьох міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і поза її межами. Написав десятки рецензій на книги багатьох авторів. Редактор 10 книг, унікального видання «Українські колядки і щедрівки», що має 130 творів з нотами на чотири голоси.
Член Національної спілки письменників України, редколегій журналу «Тернопіль», ТЕС, в якому близько 300 його статей. Ряд праць в ЕСУ, УЛЕ, «Журналістика в іменах», Географічна, ін. Член Всеукраїнського краєзнавчого товариства, товариств: «Український історик», Дослідників Волині, почесний член товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, почесний громадянин м. Кременець.
Нагороди: почесна відзнака «За досягнення в розвитку культури та мистецтва» (2004), медалі: Ветеран праці (1984), Захисник Вітчизни (2002), 60 років Перемоги у ВВ війні (2005), Лідер України (2004), ін. Лауреат премій: ім. проф. В. Антоновича в галузі краєзнавства і охо-рони пам’яток історії і культури (1997), братів Богдана і Левка Лепких в галузі літератури і мистецтва (2001—2002), міжнародної — родини Воляників-Швабінських, Фундація УВУ (Нью-Йорк, 2004).
Написав понад тисячу популярних статей з питань літературо-, крає- та музеєзнавства у різних засобах масової інформації. Автор кількох сотень віршів. Написав музику до 20-и творів на власні слова та на вірші М. Рильського, М. Хоросницької, З. Кучерявої, Л. Тараненко, Є. Плужника, М. Луківа. Олег Герман написав на слова Г. Чернихівського романс «Не дай мене, не відпусти», Василь Сабран — «Пісня про Кременець», які виконувалися на сценах Тернополя, Кременця. З його ініціативи у Кременці встановлено 33 меморіальні таблиці визначним діячам минувшини, перейменовано 56 вулиць.
За його редакцією вийшли книги: «Казки старого млина» С. Даушкова (1992), «Наче скошений цвіт» Ю. Виливчука (1994), «На поклик волі» В. Адамович (1998), «На крилах часу» І. Мінчука (2000), «Доля» Варвари Грень (2004), ін.
Автор текстів до книги «Земля Тернопільська» (2002, про Кременеччину), буклетів про Кременець.
У 2007 р. Г. І. Чернихівському присвоєно звання «Заслужений пра-цівник культури України».
Б. Хаварівський


Література

Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, публікації, спогади, ре-цензії. Кн. 3 / Г. Чернихівський. — Кременець : Папірус, 2008. — 314 с.

***

Чернихівський, Г. Матеріали до життєпису письменниці Галини Гордасевич (1935—2001) / Г. Чернихівський // Матеріали науково-краєзнавчої конференції «Музеєзнавство і сучасність», 20 трав. 2008 р., Тернопіль : (до 95-річчя Терноп. обл. краєзн. музею) / упоряд. С. Костюк. — Т., 2008. — Вип. 4, ч. 1. — С. 3—11. — Бібліогр. у кінці ст. (17 назв).

***

Чернихівський, Г. Авторці «Досвітніх вогнів» : [про перебування Лесі Українки в с. Бережцях Кремен. р-ну] / Г. Чернихівський // Вільне життя. — 2007. — 18 серп. — С. 8.
Чернихівський, Г. Зачарований Кременцем поет : [про перебування І. Гнатюка на Кременеччині] / Г. Чернихівський // Діалог. — 2009. — 10 лип. — С. 5 : фотогр. ; 17 лип. — С. 5 : фотогр. ; 24 лип. — С. 5 : фо-тогр. — (Лицарі духу українського).
Чернихівський, Г. Кременецькими стежками Уласа Самчука : [до 105-ої річниці від дня народж. видатного письменника] / Г. Чернихівський // Діалог. — 2010. — 26 лют. — С. 2.
Чернихівський, Г. Легенда Крут : [про учасника нац.-визвол. змагань 1917—1920 рр. Р. Бжеського та про одного з учасників бою Ф. Лизогуба] / Г. Чернихівський // Вільне життя. — 2008. — 22 бе-рез. — С. 2.
Чернихівський, Г. Літописець отчого краю : [про педагога, краєзнавця, літератора Г. Шегеру] / Г. Чернихівський // Діалог. — 2009. — 9 жовт. — С. 5.
Чернихівський, Г. Магдебурзьке право в історії Крем’янця / Г. Чер-нихівський // Діалог. — 2008. — 23 трав. — С. 1 : фотогр. — (З історії міського самоврядування).

***

Мазурок, В. Південна Волинь в краєзнавчих дослідженнях Гаврила Івановича Чернихівського / В. Мазурок // Чернихівський, Г. Портрети пером : статті, публікації, спогади, рецензії / Г. Чернихівський. — Кременець ; Т., 2008. — Кн. 3. — С. 296—300. — Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
Очеретний, А. Попереду — нові пошуки : [про наук. та дослідн. роботу письм., наук. співробітника Кремен. краєзн. музею Г. І. Чернихівського, удостоєного (трав. 2007 р.) звання «Заслужений працівник культури України»] / А. Очеретний // Свобода. — 2007. — 27 черв. — С. 6.
Фарина, І. Гаврило Чернихівський написав «Портрети пером» / І. Фарина // Нова Тернопільська газета. — 2008. — 17—23 верес. — С. 5. — (Нова читанка).

***

Дем’янова, І. Чернихівський Гаврило Іванович (псевд. і крипт. Іван Волинський, Роман Рой-Чарський, І. Гавриленко, Г. Ч., Ч. Г. та ін.; 28.09.1936, с. Плесківці, нині Зборів. р-ну) — літературо- і краєзнавець, історик / І. Дем’янова, Г. Яворський // Тернопільський енцик-лопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 592—593 : фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 128 с.
С. 96—99: про Г. Чернихівського.