13 ВЕРЕСНЯ

80 років від дня народження Бориса Микитовича Харчука

(13.09.1931—16.01.1988) — українського письменника

Народився 13 вересня 1931 р. в с. Лози Збаразького району. Здобувши початкову освіту в своєму селі, продовжив навчання у Дзвиняцькій семирічці, а згодом — у Вишнівецькій середній школі. Вищу освіту почав здобувати в Кременецькому вчительському інституті, закінчив Полтавський педагогічний інститут і Вищі літературні курси при Літературному інституті в Москві.
Працював журналістом, редактором журналу «Малятко» (1960).
Автор книг, повістей та оповідань: «Йосип з гроша здачі» (1957, 1969), «З роздоріжжя» (1958), «Станція», «Настуся» (1965), «За-кам’янілий вогонь» (1966), «Неслава» (1968), «Зазимки і весни» (для дітей, 1967), «Горохове чудо» (1968), «Помста» (1970), «Материнська любов» (1972), «Школа» (1979); книг повістей: «Невловиме літо» (1981), «Подорож до зубра» (1986); збірки нарисів «Розстріляні ночі» (1980); романів: «Волинь» (у 4-ох тт., 1959—65, 2-а ред. 1988), «Місяць над майданом» (1970, нова ред. «Майдан», 1980), «Хліб насущний» (1976), «Довга гора» (1979, нова ред. «Кревняки», 1985); низка творів залишилась у рукописах, зокрема роман «Межі і безмежжя» (1966), повісті «Вишневі ночі» (1985) і «Мертвий час»; есе «Слово і народ», опубліковане у 1988—89 рр. у журналах, всеукраїнських альманахах, газетах «Діалог», «Русалка Дністрова» та ін.
Твори Харчука перекладено багатьма мовами: білоруською, вірмен-ською, таджицькою, англійською, іспанською, німецькою та ін. За його творами знято художні фільми: «Вишневі ночі» (1990), «Палагна» (1983), «Панкрац і Юдка».
Помер Борис Микитович Харчук 16 січня 1988 р. у м. Київ, де і по-хований. У 1991 р. на Кременецькому гуманітарно-педагогічному інсти-туті встановлено меморіальну таблицю в честь Б. Харчука, у с. Лози на будинку, де він народився, встановлена меморіальна таблиця, в м. Кременець у приміщенні товариства «Просвіта» облаштована Харчу-кова світлиця.
Н. Сенчишин


Література

Харчук, Б. Закам’янілий вогонь : листи / Б. Харчук ; публ. та пе-редм. І. Гнатюка // Київ. — 2004. — № 7/8. — С. 178—188.
Харчук, Б. Смерть у Москві : оповідання / Б. Харчук // Київ. — 1993. — № 11. — С. 8—17.
Харчук, Б. Спрага : [публіцист. мініатюра] / Б. Харчук // Вільне життя. — 2008. — 30 січ. — С. 2.

***

Більчук, М. Борис Харчук (1931—1988) / М. Більчук // Українські та зарубіжні письменники / М. Більчук. — Т., 2006. — С. 177—178.
Борис Харчук (1931—1988) // Історія української літератури ХХ століття. — К., 1998. — Кн. 2. — С. 311—314.
Луцан, О. «Волинь» Бориса Харчука як інваріан соціального роману-епопеї / О. Луцан // Наукові записки. Серія: Літературо-знавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — Вип. 1. — С. 59—87. — Бібліогр.: с. 86—87.
Сорока, Я. Таким пам’ятаю Бориса Харчука : спогади / Я. Сорока // Тернопілля’98—99 : регіон. річник. — Т., 2002. — С. 381—386.
Черемшинський, О. Листи Бориса Харчука у Велеснів і його повість «Планетник» / О. Черемшинський // Наукові записки. Серія: Літературознавство / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — Вип. 1. — С. 163—167.

***

Біленко, В. Письменник, якого не забути : Минуло 75 років від дня народж. талановитого укр. прозаїка Бориса Харчука / В. Біленко // Сіль-ські вісті. — 2006. — 21 верес. — С. 3 : портр.
Борисюк, О. Великий співець Волині / О. Борисюк // Свобода. — 2006. — 13 верес. — С. 7. — (Ювілеї).
Василишин, О. «Письменник — це сумління народу» : Видатному укр. прозаїкові Борисові Харчуку 13 верес. виповнилося б 75 років / О. Василишин // Вільне життя. — 2006. — 23 верес. — С. 4 : фотогр.
Козира, В. Борис Харчук. Повернення додому : 16 січ. виповню-ється двадцять років з дня передчасної смерті письменника / В. Козира // Свобода. — 2008. — 16 січ. — С. 4 : фотогр. — (У мить творчого злету).
Ониськів, М. «Спрага» Бориса Харчука : двадцять років тому на 57-му витку життя зупинилося серце талановитого укр. прозаїка / М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 30 січ. — С. 2.
Слабошпицький, М. Згадуючи Харчука : [спогади про письменни-ка] / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2007. — 22 лют. — С. 7 : фотогр.

***

Василишин, О. Третя світлиця Бориса Харчука : [про відкр. мемор. кімнати Б. Харчука в Збараз. нац. заповіднику «Замки Тернопілля»] / О. Василишин // Діалог. — 2008. — 24 жовт. — С. 4 : фотогр.
Крочак, І. Меморіальна кімната Бориса Харчука : [у Вишнев. зам-ку] / І. Крочак // Рада. — 2008. — № 8/9. — С. 58 : фотогр.
Ониськів, М. Новосілля для Бориса Харчука : [відкр. мемор. кімнати письменника-краянина у Вишнев. палаці] / М. Ониськів // Вільне життя. — 2008. — 19 верес. — С. 6 : фотогр. — (Приємна новина).

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік. Вип. 16 : бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 127 с.
С. 90—92: про Б. Харчука.