10 ЛИПНЯ

75 років від дня народження Ростислава Ярославовича Пилипчука

(10.07.1936) — мистецтвознавця, професора, театрознавця, заслуженого діяча мистецтв України (1993)

Народився 10 липня 1936 р. в селі Оришківцях, тепер Гусятинського району. 1950 р. закінчив Оришківську семирічку, 1953-го — Копичинську середню школу, 1958 р. — українське відділення філологічного факультету Чернівецького університету. Два роки працював учителем української мови та літератури в середній школі робітничої молоді № 3 в Чернівцях. Ще бувши студентом, дебютував у 1956 р. як театральний і літературний критик, друкувався у чернівецькій газеті «Радянська Буковина» та інших періодичних виданнях.
1960 р. вступив до аспірантури зі спеціальності «театральне мистецтво» при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН України. З 1963 р. працював молодшим науковим співробітником відділу театрознавства, з 1969 р. — ученим секретарем, у 1974—1977 рр. — старшим науковим співробітником відділу театрознавства цього інституту. У 1971 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата мистецтвознавства на тему «Український театр Східної Галичини і Північної Буковини (30—60-і роки XIX ст.)». В 1973 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності «театральне мистецтво». У 1971—1975 рр. був ученим секретарем ради для присудження вчених ступенів при ІМФЕ.
У 1977 р. перейшов на посаду проректора з наукової роботи, у 1983 р. виконував обов’язки ректора, а в 1984 р. затверджений ректором Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. З 2003 р. Р. Пилипчук — радник ректора, профе-сор кафедри театрознавства Київського національного університету теат-ру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
У 1981 р. йому присвоєно звання доцента, а в 1989 р. — професора кафедри театрознавства. За заслуги перед польською театральною куль-турою нагороджений ювілейною Шіллеровською медаллю (1988).
Р. Пилипчук — член Спілки театральних діячів України, (до 1986 р. — Українського театрального товариства) (1962); член правління і президії цього товариства (1978—1986). Був головою редакційної колегії республіканського міжвідомчого наукового збірника «Театральна культура» (випуски 6—13, 1980—1987). З 1980 р. — член редакційної колегії органу Міністерства культури України та Спілки театральних діячів України — журналу «Український театр», з 1991 — входив до складу редакційної ради журналу «Тернопіль», а також спеціалізованої ради з театрального мистецтва при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського АН України і Комітету, науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при Академії наук України. Учасник багатьох міжнародних, республіканських, міжвідомчих наукових конференцій, симпозіумів та з’їздів.
Лауреат премій Спілки театральних діячів України в галузі театроз-навства і театральної критики за 1991 р. (1992) та імені І. Котляревського за вагомий внесок в українське театрознавство (1994).
У 1993 р. йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України», а в 1998 р. нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
Список наукових праць Р. Пилипчука нараховує понад 400 назв. Це передусім дослідження історії українського театру. Він по суті першим відкрив для читача ім’я славетного Максима Березовського. Але поряд з цим він не покидає й літературознавчих досліджень або таких, що на стику театрознавства й літературознавства, серед них: «Автобіографія» Мирослава Ірчана», «Листування М. Т. Рильського з Василем Зуляком», «Перше знайомство галичан з Котляревським», «Не-відомі прижиттєві публікації Шевченкового вірша «Заворожи мені, волхве...», «Перше знайомство галичан з Квіткою-Основ’яненком», «Хто автор п’єси «Стецько, завербований в улани»?», «Т. Г. Шевченко в Ромнах», «Про письменника-основ’янина Віта Косовцова», «Про авторство» Івана Вагилевича», «Марко Кропивницький».
Р. Пилипчук — один з упорядників «Зібрання творів у двадцяти томах» М. Рильського. Йому належать вступні статті, упорядкування і примітки у виданнях: «Спогади про Івана Карпенка-Карого» та «Іван Карпенко-Карий. Драматичні твори». Він — автор великої кількості статей про письменників у «Шевченківському словнику», «Українській радянській енциклопедії», «Українській літературній енциклопедії», а також рецензій на літературно-художні та літературознавчі видання в журналах і газетах. Брав активну участь у підготовці першого універсального енциклопедичного довідника «Київ» (1981) та першого енциклопедичного довідника «Митці України» (1992), автор праць «Історія української культури» (2001, 2003, 2005), «Становлення українського професіонального театру в Галичині (60-і рр. ХХ ст.) (2001—2006).
М. Ониськів


Література

Пилипчук, Р. Я. Аматорський театр / Р. Я. Пилипчук // Енциклопедія сучасної України. — К., 2001. — Т. 1 : А. — С. 424—426.
Пилипчук, Р. «Ваша газета не губиться у загальному потоці…» : [лист до редакції газ. «Русалка Дністрова»] / Р. Пилипчук // Русалка Дністрова. — 1994. — № 10 (черв.).
Пилипчук, Р. Катерина Рубчакова, актриса / Р. Пилипчук // Вільне життя. — 1991. — 4 трав. — (Славетні жінки Тернопілля).

***

Будник, Л. Р. Дністрова-Чайка Раїса Іванівна — актриса / Л. Р. Будник, Р. Я. Пилипчук // Енциклопедія сучасної України. — К., 2008. — Т. 8 : Дл — Дя. — С. 39.
Валеріян Ревуцький : бібліогр. покажч. / уклад. В. Л. Ревуцька ; авт. вступ. ст. і наук. ред. Р. Я. Пилипчук. — К. : Твім інтер, 2007. — 156 с.
Сімович, В. Праці у двох томах. Т. 2 : Літературознавство. Культу-ра / В. Сімович ; упорядкув.: Л. Ткач, О. Івасюк за участю Р. Пилипчука, Я. Погребенник ; передм. Ф. Погребенника. — Чернівці : Книги — ХХІ, 2005. — 904 с.

***

Білецька, Л. Невтомний дослідник театру / Л. Білецька // Культура і життя. — 1996. — 10 лип.
Медведик, П. Дослідник західноукраїнського театру / П. Медведик // Тернопілля’96 : регіон. річник. — Т., 1996. — С. 576—577.
Ониськів, М. Ростислав Пилипчук / М. Ониськів // Тернопіль. — 1994. — № 5/6. — С. 33—34.
Погребенник, Ф. Невтомний працівник на ниві української культу-ри / Ф. Погребенник // Ростислав Пилипчук : бібліогр. покажч. / упоряд. В. А. Кушніренко. — К., 1996. — С. 7—21.

***

Мельничук, Б. Пилипчук Ростислав Ярославович (10.07.1936, с. Оришківці, нині Гусятин. р-ну) — театрознавець, літературознавець, історик культури, педагог / Б. Мельничук // Тернопільський енциклопе-дичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 65—66 : фотогр.
Пилипчук Ростислав Ярославович (10.07.1936, с. Оришківці Гуся-тин. р-ну) — укр. театрознавець, літературознавець // Митці України : енциклопед. довід. — К., 1992. — С. 458.

***

Ростислав Пилипчук : бібліогр. покажч. / упоряд. В. А. Кушніренко. — К. : Твім інтер, 1996. — 112 с. : фотогр.