29 ЧЕРВНЯ

135 років від дня заснування філії «Просвіти» у м. Тернополі

(29.06.1876)

Товариство «Просвіта» було засноване 8 грудня 1868 року у Львові. Його першим головою став професор академічної гімназії, композитор Анатоль Вахнянин. Згідно з першим статутом «Просвіта» була науково-просвітницькою організацією. Найширшою ділянкою її роботи стало видання та розповсюдження книжок, відкриття читалень, організація вечорів, вистав, курсів для неписьменних.
Філію «Просвіти» в Тернополі започаткував О. Барвінський, який із 1871 року був старшим учителем Тернопільської учительської семі-нарії. Він склав статут філії та домігся його затвердження в намісництві. 29 червня 1876 року в залі Тернопільського магістрату (управи міста) відбулися установчі збори «Просвіти». Головою філії було обрано адвоката В. Лучаківського, а секретарем — О. Барвінського. До товариства вступили, крім священиків і вчителів, ще кільканадцять визначних міщан Тернополя.
У 1883 році О. Барвінського було обрано головою «Просвіти». Він разом зі своїми товаришами їздив селами та містечками Тернопілля, проводячи просвітницьку роботу. Учасники таких поїздок виголошували реферати, читали лекції, засновували читальні «Просвіти». Перша читальня на галицькому Поділлі з’явилася в селі Староміщині Скалатського повіту. Протягом кількох років уся північна частина галицького Поділля вкрилася мережею читалень. На початку XX століття майже в усіх селах відкрилися читальні «Просвіти». Серед ак-тивних діячів тернопільської «Просвіти» були Ю. Гецев, І. Лошнів, Л. Рудницький, П. Левицький та інші. Просвітяни проводили етнографічні виставки, вечори вшанування пам’яті визначних українських діячів, виступали з доповідями перед селянами в повітах.
У 1883 році О. Барвінський започаткував «Руську історичну бібліо-теку». Через рік завдяки йому в Тернополі була створена «Руська бесі-да» — осередок громадського життя місцевої інтелігенції.
З початком Першої світової війни товариство зазнає утисків та переслідування владою. Прихід царської Росії завдав значної шкоди «Просвіті»: було знищено бібліотеки, читальні, репресовано активних діячів. І польська влада закривала читальні, особливо на північно-західних землях. У таких умовах 8 червня 1939 року відбувся останній загальний збір «Просвіти».
Під час першої радянської окупації Західної України 1939—1941 років почалася хвиля репресій проти керівного складу «Просвіти» та її активних членів, масові арешти й депортації у віддалені регіони Радянського Союзу — з важким кліматом, нестерпними умовами праці, відсутністю елементарних житлово-побутових умов.
Окупація Галичини гітлерівцями змінилася другою радянською, надто тривалою (1944—1991). Влада відновила репресії проти просвітян у масовіших масштабах.
Улітку 1988 року у Львові відбулась установча конференція Товариства рідної мови ім. Тараса Шевченка, в роботі якої взяли участь 115 осіб. Головою було обрано письменника Романа Іваничука. А наступного року відбулась установча конференція першого легального форуму незалежної громадської організації в Києві. Її відкрив вступним словом Олесь Гончар. Було обрано назву — Товариство української мови ім. Т. Шевченка, яке очолив Дмитро Павличко. І того ж року вийшов у світ перший в Україні його друкований орган — газета «Слово «Просвіти».
Восени 1990-го на конференції в Києві головою товариства було обрано Павла Мовчана, а самому товариству повернуто стару назву — «Просвіта». Новий статут розширював межі діяльності й коло її культу-рологічної та патріотичної роботи. На вимогу часу товариство приймає і відновлює просвітницькі ідеологічні засади і змінює назву на Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка.
Сьогодні це одне з масових громадських об’єднань, яке проводить велику культурно-просвітницьку роботу, бере активну участь у процесах державотворення, є консолідуючою силою суспільства. В основі діяльно-сті товариства — утвердження української національної ідеї, національ-ного відродження, розвиток національної культури.
Велика роль належить «Просвіті» в проголошенні 1991 року незалежності України. З її ініціативи встановлені загальнодержавні свята: День Соборності (22 січня), День пам’яті героїв Крутів (29 січня), День української писемності та мови (9 листопада).
Д. Чубата


Література

Чубата, Д. Потужні крила «Просвіти» : [іст. віхи розвитку «Просві-ти» в краї, сьогодення т-ва] / Д. Чубата // Вільне життя. — 2008. — 5 груд. — С. 2. — (Ювілеї).
Чубата, Д. «Просвіті» Тернополя — 130 років / Д. Чубата // Вільне життя. — 2006. — 17 черв. — С. 6.
Шимків, П. Дві ювілейні дати просвітян : у листопаді — грудні терноп. «Просвіта» відзначає подвійний ювілей: річниці створення Т-ва укр. мови та Всеукр. т-ва «Просвіта» / П. Шимків // Свобода. — 2008. — 5 груд. — С. 2. — (Напередодні).
Шимків, П. Шляхами Золотого Поділля : [підсумки роботи терноп. «Просвіти»] / П. Шимків // Слово Просвіти. — 2009. — 25 черв. — 1 лип. — С. 8 : фотогр. — VІІІ з’їзд «Просвіти».
Шот, М. Скарбниця Тернопільської «Просвіти» : [терноп. філії «Просвіта» — 130 років] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2006. — 4 серп. — С. 9.

***

Гулько, Я. Меценат, просвітитель, церковний діяч : [про церк. та громад. діяча В. Громницького] / Я. Гулько // Тернопіль вечірній. — 2008. — 28 серп. — 2 верес. — С. VІ. — (Тернопіль, якого вже нема).
Гуцал, П. Вірно служив справі свого народу : [про громад.-політ. діяча, голову т-ва «Просвіта» І. Кивелюка] / П. Гуцал // Гомін волі. — 2010. — 22 січ. — С. 2. — (Наші славні земляки).
Полянський, О. Омелян Терлецький і «Просвіта» : [учений-історик, педагог, громад. діяч] / О. Полянський // Вільне життя. — 2009. — 23 січ. — С. 6. — (Рядок з біографії краю).

***

Будар, Т. Приклад самопожертви : [про просвітянина Б. Головина та його кн. «За служіння Богові, народу — смерть»] / Т. Будар // Слово Просвіти. — 2009. — 30 квіт. — 6 трав. — С. 5 : фотогр.
Новосядлий, Б. Достигають яблука у його життєвому саду : [про краєзнавця, почесного голову обл. терноп. «Просвіти» Б. П. Головина] / Б. Новосядлий // Подільське слово. — 2008. — 26 верес. — С. 11 : фо-тогр. — (Цікаві зустрічі).

***

Головин, Б. «Просвіта» — громадське об’єднання, тернопільська філія Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка / Б. Головин, П. Шимків // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 149—150.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік. Вип. 16 : біогр. покажч. / уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2005. — 128 с.
С. 69—71: філія «Просвіти» у м. Тернополі.