25 ТРАВНЯ

100 років від дня народження Володимира Васильовича Савчака

(25.05.1911—6.03.2007) — художника

Народився 25 травня 1911 р. в Бережанах у міщанській родині. Проживав разом з батьками на вулиці ім. Шевченка (Адамівка). Освіту здобув в Бережанській гімназії. Вчився разом з своїм братом Іваном. Були членами пластунського товариства, любили мандрувати по горах. Вже в той час Володимир полюбив живопис. Малював декорації для сцени, краєвиди Бережан, став, ратушу...
Продовжує навчання у Львівському університеті. Малярство студі-ював у Мистецькій Академії у Вільні. По студіях був учителем рисунка і малярства в Бережанській гімназії, а по війні переїхав до Австралії. Тут В. Савчак далі займається малярством. За участь в одній із виставок, що влаштовувалися в Австралії, він одержав почесну грамоту від міністра еміграції. Пізніше працює вчителем у технічній вищій школі в Ланцестоні у Тасманії. Від 1950 р. є офіційним членом мистців Австралії і членом Арт Галереї в Сіднеї. Майже кожного року брав участь у збірних виставках Галереї Мистців Вікторії, в Мельбурні. У Галереї Мистецтв мав 6 індивідуальних виставок, крім того дві в Аліс Спрінґ, одну в Серфис Парадайз і одну в Сіднеї. У 1972 р. на збірній виставці мистців «Синіх Гір» біля Сіднею одержав нагороду найкра-щого місцевого маляра.
Поза межами Австралії мав індивідуальні виставки: Лондон (1981), Париж (1981), Нью-Йорк (1980 і 1982), Філядельфія (1980 і 1981), Вашінґтон (1980), Торонто (1980 і 1982 — по дві), Оттава (1982), Світова виставка в Торонто (1982), на якій одержав медалю, Чікаґо (1982).
За тематикою його картини можна поділити на суто українську та суто австралійську. Тут і настрій художника, думки, врешті його життя в далекій країні і туга за рідною землею.
«Я завжди мріями (інтуїтивно) перебував у себе на батьківщині. А ще ці сни... Я блукав по просторах України, оглядав гарні краєвиди, перебував в іншому світі. І думав я часом бути пастухом в гуцула, але щоб на рідній землі, — згадує художник.
Кожна картина — то є моя дитина. Пам’ятаю всі моменти її ство-рення. Я завжди перебуваю в контакті з природою, бо це жива душа, бо тоді маю високої якости вдоволення і на картину лягають потрібні мені штрихи».
Картини на українську тематику художник створював з імпровізації, з уяви. Так виникли полотна «Свято Купала», «Доріжка у лісі Синіх Гір», «Собор св. Юра у Львові».
Помер 6 березня 2007 р. Н. Дирда


Література

Дивосвіт художника із Синіх Гір / упорядкув. та ред. тексту В. Цвєтков. — Дрогобич : Відродження, 1997. — 192 с. : кол. іл., фо-тогр.

***

Володимир Савчак // Альманах українського життя в Австралії. — Сідней, 1994. — С. 918—919.
Комарницький, І. «Дивосвіт художника з Синіх Гір» / І. Комарницький // Тернопілля’98—99 : регіон. річник. — Т., 2002. — С. 577—581 : фотогр.

***

Барва, С. Виставка талановитого українця / С. Барва // Народне сло-во. — 2000. — 7 лип.
Бідзіля, Т. Маестро Савчак у стінах альма-матері / Т. Бідзіля // Віль-не життя. — 2004. — 17 лип. — С. 6. — (Ювілеї).
Те ж // Бережанське віче. — 2004. — 2 лип. — (До 200-ліття Бере-жанської гімназії).
Брицька, Г. Бесіда з Маестро / Г. Брицька // Бережанське віче. — 2002. — 3 серп. — (Зустрічі).
Волинська, О. Маестро із Синіх Гір : [творч. портрет худож. В. Савчака] / О. Волинська // Русалка Дністрова. — 1998. — № 7 (квіт.). — С. 8—9.
Ждан, В. Повертається сокіл до свого гнізда / В. Ждан // Вільне життя. — 2001. — 14 серп.
Лугова, О. «Один із найпотужніших інтелектуалів світу» : [подарунки худож. В. Савчака у фонди Бережан. краєзн. музею] / О. Лугова // Бережанське віче. — 2005. — 14 жовт. — С. 4. — (Постаті).
Павук, В. Перлина бережанської землі — художник В. Савчак / В. Павук // Жайвір. — 1994. — Листоп.
Пархомчук, Я. 93-є літо у Бережанах / Я. Пархомчук // Свобода. — 2004. — 24 лип. — С. 4. — (Родом із Тернопілля).
Савчук, В. Маестро В. Савчаку — 90! / В. Савчук // Бережанське ві-че. — 2001. — 4 серп.

***

Дуда, І. Савчак Володимир Васильович (25.05.1911, с. Адамівка, нині належ. до м. Бережани) — художник / І. Дуда, Б. Мельничук, М. Павлишин // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 217 : фотогр.
М. П. Савчак Володимир, маляр; н. 25.5.1911 в Бережанах на Тернопільщині / М. П. // Енциклопедія української діяспори. — К. ; Нью-Йорк ; Чікаго ; Мельборн, 1995. — Т. 4 : Австралія ; Азія ; Афри-ка. — С. 173—174 : фотогр.